نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

سیرتِ خوشِ مهدی

سیرتِ خوشِ مهدی

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیویی را از صحبت‌های نزدیکان «شهید مهدی خوش سیرت» در خصوص صفات اخلاقی این شهید می‌بینید.
از پدر «مهدی»، به فرزند «مهدیه»

از پدر «مهدی»، به فرزند «مهدیه»

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیویی را از صحبت‌های همسر و تنها فرزند «شهید مهدی خوش سیرت» در مورد این شهید می‌بینید.
درباره آقا «مهدی خوش سیرت» + فیلم

درباره آقا «مهدی خوش سیرت» + فیلم

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیویی را از «شهید مهدی خوش سیرت» می‌بینید.
رفیق خوشبخت ما، محمد پور‌طاهری!

رفیق خوشبخت ما، محمد پور‌طاهری!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «محمد پورطاهری» است.
رفیق خوشبخت ما، ابراهیم هادی!

رفیق خوشبخت ما، ابراهیم هادی!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «ابراهیم هادی» است.
رفیق خوشبخت ما، محسن دین‌شعاری!

رفیق خوشبخت ما، محسن دین‌شعاری!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «محسن دین‌شعاری» است.