نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مجمع نویسندگان حوزه ایثار و شهادت تشکیل می‌شود

مجمع نویسندگان حوزه ایثار و شهادت تشکیل می‌شود

اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های «نشر شاهد» و با اجرای «طرح سرخ‌نگاران» و در قالب «مجمع نویسندگان حوزه ایثار و شهادت» نویسندگان حوزه ادبیات ایثار و شهادت را شناسایی می‌کند و آن‌ها را مورد حمایت مادی و معنوی قرار می‌دهد.
تبیین گفتمان مقاومت در «قلب تهران»

تبیین گفتمان مقاومت در «قلب تهران»

موزه و سراسرنمای مقاومت که بخشی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می‌باشد، بر پایه سناریو روایت مقاومت در برابر نظام سلطه بر مبنای اندیشه های انقلاب اسلامی شکل گرفته است. زیرساخت و مبنای این سناریو گفتمان انقلاب اسلامی است که مقاومت نیز بخشی از آن به شمار می رود. در حقیقت موزه مقاومت در امتداد و بر مبنای انقلاب اسلامی و همچنین هشت سال دفاع مقدس، جریان های مقاومت در سراسرعالم را روایت می کند.