نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
اسناد فرهنگی
آرشیو

از خودگذشتگي سيد حلقه محاصره را شكست

در اين ميان سيد مصطفي به دفاع برخاست در اين حال ضدانقلاب كه متوجه او شد تمام آتش خود را متوجه او كردند و هرچه بچه‌ها گفتند سيد برگرد، و در جاي بهتر پناه بگير گوش ندا‌د و ‌گفت شما از آن طرف پيشروي كنيد من آنها را سرگرم كرده‌ام و...
سه خاطره از شهيد محمد رضا ترابيان

سه خاطره از شهيد محمد رضا ترابيان

هر وقت که او را می‌دیم لباس ساده خاکی و معمولی را به تن می‌کرد و هیچوقت او را در لباس فرم سپاه ندیدم و هروقت از او سؤال می‌کردیم می‌خندید و می‌گفت لباس فرم سپاه لیاقت می‌خواهد ..
راز نگهداري چفيه

راز نگهداري چفيه

براسـتی از ایـن چفیـه عطـر عشـق و ایثـار و شـهادت و مردانگـی بــه مشـام مـی رســد.

دي ماه خونين

شدت این واقعه به حدی بود که پیکر بسیاری از شهدای حادثه به سختی شناسایی شده بودند و بعضی از پیکرها هم تکه تکه شده بود و حتی تعداد شهدا به حدی زیاد بود که به صورت دسته جمعی در همان روز دفن شدند
معرفي(تلخيص) كتاب شجره طيبه

معرفي(تلخيص) كتاب شجره طيبه

استان کردستان نیز همچون بسیاری از استان ها تعداد قابل توجهی از سادات بزرگوار را در خود جای داده است که امروز وجودشان مایه خیر و برکت برای منطقه است و شخصیت های برجسته علمی و دینی زیادی از میان این قشر برخاسته اند که همواره برای حل مشکلات مردم راه گشا بوده اند و توانسته اند مردم را در رسیدن به اهدافشان رهبری نمایند...
معرفي كتاب گلبرگهاي سرخ كردستان

معرفي كتاب گلبرگهاي سرخ كردستان

دانش آموزان کردستان نیز علی رغم سن کمشان حضور در میادین جنگ را بر ماندن روی نیمکت های کلاس درس ترجیح دادند و بسیاری از آنان با قطره های خونشان مسیر تعلیم و تربیت را برای همنوعان بعد از خود هموار ساختند که امروز نیز ما دستیابی به دستاوردهای عظیم کشور در تمامی زمینه ها را مدیون و مرهون این عزیزان هستیم.