نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

داستان یکی از یاران شهید چمران در «فیض حضور»

داستان یکی از یاران شهید چمران در «فیض حضور»

نویدشاهد- «تقریباً همه اقدامات و تدارکات لازم برای اجرای عملیات فراهم شده بود که خبر شهادت اخویم (شهید احمد دهقان) را برایم آوردند و در این میان مهندس مجد سعی داشت که به لحاظ شرایط بوجود آمده، من در این عملیات شرکت نداشته باشم زیرا ممکن بود که شهادت برادرم تأثیر منفی در روحیه من ایجاد کرده باشد. ولی من به ایشان اطمینان دادم که در این رابطه هیچ مشکلی نداشته و پس از پایان عملیات به مرخصی خواهم رفت. »
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین