خاطره
هنگام حضور در جبهه، هميشه اصرار داشت كه درعمليات شركت كند، اما فرماندهان به دليل اينكه ايشان برادر شهيد بود، اجازه شركت در عمليات‌ها را به وي نمي دادند ايشان درجواب مي‌گفتند:«برادرم به جاي خودش رفته ودين خودش را اداكرده، من هم به نوبة خودم بايد دينم را ادا كنم»....
نويد شاهد كردستان:


شهيد كيانپور دهقان (1367-1351)

كيانپور فرزند اسماعيل وزينب در سريش آباد ديده به جهان گشود، تا سوم راهنمايي تحصيل كرد، لكن تصميم بر ادامة راه برادر شهيدش ـ درخشش ـ موجب شد با سن كم در عنفوان جواني لباس رزم برتن كند، در جبهه هاي حق عليه باطل حاضر شود و در دفاع از كيان اسلامي، نقش خود را ايفاء نمايد.

كيانپور در منطقة عملياتي چنارة مريوان، در عمليات والفجر 10 ،بر اثر اصابت تركش به آرزويش نايل شد ودر جواربرادر شهيدش مأوي گزيد،

مزار منورش در گلزار شهيدان سريش آباد قرار دارد.


!دوست همرزم شهيد مي گويد:

دريكي از شب‌ها قبل از شروع عمليات، شهيد كيانپوربر اثر اصابت تركش تير دشمن زخمي شد وماهرچه به ايشان اصرار كرديم كه براي معالجه به عقب برگردد، ايشان قبول نكردند ودر منطقه ماندگار شدـ زخمش را بطور موقت معالجه كردند اما بعد از مدتي زخمش عفونت كرد لذا دوستان اصرار مي كردند كه به عقب برگردد، ايشان به خاطر اشتياق به شركت در عمليات آينده به درخواستهاي ما جواب رد مي‌داد مي گفت:«باهم آمديم وباهم برمي‌گرديم».

!مادر شهيد كيانپور نيز خاطره اي نقل كرده است:

آخرين باري كه براي مرخصي آمده بود، تمام رفتار و سلوكش، با دفعات قبل متفاوت بود، به طوري كه چند بار از خانه خارج شد و دوباره برگشت و خانه را با دقت تمام نگاه كرد و چند لحظه به جايي تكيه داده، به فكر فرو رفت از نگاهش معلوم بود سخناني در دل دارد، اما نمي‌تواند بيان كند، چنان‌كه به دوستانش گفته بود؛ من از ترس اينكه مبادا پدر و مادرم به خاطر شهادت درخشش اجازه ندهند كه راهي جبهه شوم،‌خاطره‌اي از جبهه‌تعريف نمي‌كنم.


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده