نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شب عروسی لباس دامادی اش را بخشید

شب عروسی لباس دامادی اش را بخشید

نوید شاهد- همسر شهید روح الله کریمی تعریف می کند که همسرشن بسیار مومن بود حتی در شب عروسی خود از لباس دامادی اش بخاطر افراد نیازمند گذشت و در نماز و عبادت حالات خوشی را داشت تا اینکه خواب دوست شهید خود را میبیند و بعد از آن در عملیات بدر به شهدای گمنام می پیوندد.
آرزو دارم مثل امام حسین(ع) شهید شوم

آرزو دارم مثل امام حسین(ع) شهید شوم

نوید شاهد- "الله قلی عراقی" در مورد "شهید رضا" می گوید: شهید رضا آرزویش این بود که مثل امام حسین علیه السلام به شهادت برسد و از خداوند نیز خواسته بود تا اینکه به آرزوی خودش رسید.
زود بیا که منتظرت هستیم

زود بیا که منتظرت هستیم

نوید شاهد - شهید «محمد جواد درولی» قبل از شهادت خود بی تاب دوست خود شهید «حسین غیاثی» بود که یک شب خواب او را می بیند و می گوید منتظرت هستیم و بعد از اینکه عازم جبهه شد به آرزوی دیدار رسید.
من برای این دنیا ساخته نشده ام

من برای این دنیا ساخته نشده ام

نوید شاهد -  یکی از همرزمان شهید تعریف می کند که شهید «سیدمصطفی یوسفی» قبل از شهادتش خواب شهادت خود را تا لحظه ای که به قطعه شهدا وارد می شود را دیده بود و دقیقا همانطور هم بود.
خودت را آماده کن که امروز نوبت من است

خودت را آماده کن که امروز نوبت من است

نوید شاهد - دوست شهید علیرضا خطروشی می گوید که شهید علیرضا خطروشی شب قبل از شهادت خود خواب میبیند که شهید می شود و فردای آن روز به من گفت خودت را آماده کن که امروز نوبت من است و چند ساعت بعد که در آمبولانس را باز کردم دیدم که همبال فرشته ها شده است.