نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگی «حاج‌محسن دین‌شعاری» به اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رسید

زندگی «حاج‌محسن دین‌شعاری» به اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رسید

نوید شاهد - همزمان با اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتاب «لبخندی به معبر آسمان» با موضوع زندگی سردار شهید حاج محسن دین‌شعاری، جانشین گردان تخریب لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) از سوی انتشارات شهید کاظمی چاپ و منتشر شد.