نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شاکر
برچسب: شاکر
نخراشی و فقط به درگاه خدا شاکر باشی و صبر...
کد خبر: ۴۷۱۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


بی نیازی از خلق می دانید و همچنان شاکر خداوند...
کد خبر: ۴۷۱۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


شاکر خداوندم ...
کد خبر: ۴۷۱۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


نویسد اى خدا ما را ببخش به خاطر شاکر نبودنمان...
خدا ما را ببخش بخاطر شاکر نبودنمان و ما را...
کد خبر: ۴۷۱۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


مصاحبه‌ای از جنس نور؛
صبر پدرم در آن لحظه کم می آورد پدری شاکر...
کد خبر: ۴۷۰۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶


نایل فرما خدایا ما را ببخش به خاطر شاکر نبودنمان...
کد خبر: ۴۷۰۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


مسئولی دکتر رحیم نریمانی و شورای سردبیری شاکر واثقی و...
کد خبر: ۴۶۸۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


مدیر مسئولی دکتر رحیم نریمانی و شورای سردبیری شاکر واثقی...
کد خبر: ۴۶۸۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


با نگاهی به زندگی دانش آموز شهید" شاکر نوری خیاره"...
ودانش شهید شاکر نوری خیاره فرزند باقی و صفیه در... نام شد شاکر از همان ابتدا بدلیل هوش سرشار و...
کد خبر: ۴۶۸۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


دارد همیشه شاکر باشید و خداوند را شکر کنید که...
کد خبر: ۴۶۸۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


و شاکر بودن پدر از شهادت فرزند و شکر گذاری...
کد خبر: ۴۶۷۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


با نخبگان قرآنی شاهد و ایثارگر/ 5
ویژگی های ایشان برایمان بگویید خدا را شاکر هستم به...
کد خبر: ۴۶۷۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


راه نمی انداخت از خاطرات شاکر علیمرادی- برادر شهید ...
کد خبر: ۴۶۷۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


به درگاه خداوند شاکر باشید چرا که هر کسی نمی...
کد خبر: ۴۶۶۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


شاکر پروردگار هستیم که از لطف شهدا امنیت داریم منبع...
کد خبر: ۴۶۶۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


خدا را شاکر هستم که محمد مادر شایسته ای دارد...
کد خبر: ۴۶۶۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


می فرستم خداوند را شاکر و سپاس گذارم که ریشه...
کد خبر: ۴۶۵۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


کردند در این بمباران ستوان شاکر اهل تکریت و ستوان...
کد خبر: ۴۶۴۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


و با نوای کربلایی علی شاکر حقیقی در روز پنجشنبه...
کد خبر: ۴۶۲۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷


لایق دانسته شما باید شاکر بوده و نیز حلیم و...
کد خبر: ۴۶۲۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


پربازدید ها