وصیت نامه
ازمن شهيدبه شمااين نصيحت بادبزرگترين پيام من اين است،دست ازاين ماه تابان يعنى امام بر داريدكه روزنه اميدتان است وپيوسته بااتحادوانسجامتان درنمازجمعه ودرمساجدودركارهاى خيرراه ماراادامه دهيد...
نوید شاهد کردستان:

شهید عسگرمحمدپور


يکم فروردين 1330 ،در روستاي مظفرخان از توابع شهرستان بيجار چشم به جهان گشود. پدرش علي و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن ونوشتن نم يدانست. راننده بود. سال 1354 ازدواج کرد وحاصل ازدواجش يک پسر و دو دختر بود. نهم تير 1362 ،در روستاي جعفر آباد شهرستان زادگاهش توسط نيروهاي حزب کومله بر اثر اصابت گلوله به سر، شهيد شد. پيکر او رادر زادگاهش به خاک سپردند.


"ولاتقولوالمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياءولكن لاتشعرون "

"وكسانى راكه درراه خداكشته مى شوندمرده نگوييدبلكه آنهازنده اندولى شمادرك نمى كنيد"

خلاصه اى ازوصيت نامه شهيدعسكرمحمدپور

اينجانب عسكرمحمدپورمتولد1330صادره ازميدان مى باشم اولا"اينكه برهرمسلمان واجب است تاقبل ازرحلت ازدنياى فانى بسوى جهان جاويدان وبازگشت به آغوش مالك اصلى وصيتى رابه خانواده وخويشان داشته باشد

بنده هم خودرايكى ازپيروان دين اسلام وشريعت الهى دانسته واين امررابرخودواجب داشته ومى خواهم چندمطلبى رادرمواردمختلف زندگى به خانواده خودوخويشان وصيت نمايم .

قبل ازهرچيزهمه بايدبدانيم كه مابراى امتحان آفريده شده ايم وخوشابه حال كسى كه ازآزمايش الهى پيروزبيرون آيدوخوشابه حال شهداوخانواده آنهاخداونداتوگواهى كه هدف مادرزندگى اعتلاى كلمه حق وسرنگونى ستمگران است واين جوانانى راكه مردم ازدست داده اندوجزءبهترين جوانان بوده اندهدفشان حفظ وبرقرارى اسلام وقرآن بودپس شمامردم ،مديون خون شهدائيدوظيفه شمادرمقابل اين خونهاى پاك بندگى خداوعمل به اسلام وحفظ وجهه اسلامى انقلاب است .ازامام امت كه نايب حجت خداست اطاعت كنيدوخودرالايق اين رهبرى بسازيداى دوستان بدانيدكه من باايمانى كه به خداوندوروزقيامت داشتم وظيفه شرعى خوددانستم كه پابه عرصه جهادبگذارم وشايددرراه خداكشته شوم وبايدهمه بدانيدكه شهادت يك انتخاب است انتخابى آگاهانه ومشتاقانه سوى معشوق ،كه نصيب هركسى نمى شود.ماكه خودمان پيروسيدالشهداءمى دانيم بايستى نداى مولايمان رالبيك گوئيم ،جوانان بايستى خودشان رابراى فداكارى وايثارآماده كنند،پدران ومادران بايستى امانتهارابه صاحب امانت يعنى خداوندبازگردانندوخواهران ومادران بايدپيام رسان خون شهيدان باشند.

ازمن شهيدبه شمااين نصيحت بادبزرگترين پيام من اين است،دست از اين ماه تابان يعنى امام برمداريدكه روزنه اميدتان است و پيوسته بااتحاد و انسجامتان در نماز جمعه ودرمساجدودركارهاى خيرراه ماراادامه دهيد، ازخون ماپاسدارى كنيدوبه حرمت اين همه شهيدبرعزت وشرف خودهمواره بيفزائيدتاكارهاوعبادتها يتان مخلصانه ترباشد.حال كه موفق شدم به لطف خداوندبه ديارعاشقان شتافته ووجودبالايقم رادربين ياوران اسلام وقرآن ودركربلاى مكررتاريخ قراردهم خداراسپاس مى گويم وازاومى خواهم كه اخلاص رابامن عجين گرداندوشمااى همسرم وفرزندانم فراموش نكنيدكه نعمت بزرگى نصيب شماگرديده است اميدوارم كه خوشحال باشيدوحق خويش رابرمن حلال كنيد.

"بااندكى تلخيص ازروى متن اصلى وصيت نامه

وباقلم نادرمحمدپورفرزندشهيدعسگرمحمدپور"
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده