وصیت نامه
من بنابه وظیفه شرعی خودلباس پاسداری رابرتن کرده تابتوانم ارزش انسان بودن خودراثابت کنم وازانقلاب مستضعفین که خونبهای هزاران شهیدومعلول ومجروح است دفاع کنم ...
نوید شاهد کردستان:

شهید اسماعيل احمدي


دهم تير 1341 ، درروستاي حسن آباد شهر ياسوکند از توابع شهرستان بيجاربه دنيا آمد. پدرش ابراهيم، نانوا بود و مادرش رحيمه نام داشت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. پاسدار بود.سال 1362 ازدواج کرد. پنجم مهر 1362 ، در ديواندره هنگام درگيري با گرو ههاي ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به کتف،شهيد شد. مزار وي در زادگاهش واقع است.

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه پاسدارشهیداسماعیل احمدی

بنام الله پاسدارحرمت خون شهیدان

من المومنین رجال صدقواماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه فمنهم من ینتظرومابدلو تبدیلا (قرآن کریم)

"گروهی ازمومنین باعهدووفائی که باخدای خویش بسته اندعمل کرده وگروهی دیگر نیز درانتظار شهادتند"

درتاریخ 13/5/61 اینجانب اسماعیل احمدی فرزندابراهیم ساکن حسن آبادیاسوکنددرپایگاه نجف آبادمشغول خدمت هستم هرساعتی رادقیقه شماری می کنم که شهادت نصیبم گرددولذابنظرم رسیدکه وصیت نامه ای تقدیم پدرومادروبرادروخواهرانم بنمایم.

ای معبودا ای خالق من،توفیق شهادت رابه من عطا کن . وقت آن رسیده که انسان باشیم وشیوه مردانگان رویم وازاسلام وازناموس خویش دفاع کنیم. خدایا فرصتی بما عطا کن که قدس عزیزرلنجات دهیم واسرائیل غاصب که حق برادران فلسطین رامی خورندتمام آنهارابایدازبین ببریم. بدوستان وبرادرانم توصیه می کنم درراه اسلام مکتب الهی قرآن بکوشندوپیروخط آن مرجع تقلیدم خمینی بت شکن باشند.اگرشهادت نصیبم شدبرمن گریه نکنیدچون دشمنان اسلام فکرمی کنندکه شمامرابیشترازاسلام دوست داشته ایدمن بنابه وظیفه شرعی خودلباس پاسداری رابرتن کرده تابتوانم ارزش انسان بودن خودراثابت کنم وازانقلاب مستضعفین که خونبهای هزاران شهیدومعلول ومجروح است دفاع کنم .

خدایابه من فرصتی عنایت فرماکه قبرامام حسین سالارشهیدان رازیارت کنم ودرآخرازهمه اهل خانواده ام خداحافظی می کنم وهمه شمارابه خدای بزرگ می سپارم.

خدایا،خدایاترابه جان مهدی تاانقلاب مهدی خمینی رانگهدار

خدایا، خدایاترابحق زهرارزمندگان ماراپیروزشان بگردان

ودرآخربه برادرم ذبیح الله می رسانم که من به کسی بدهی وطلبی ندارم ومرادرحسن آبادپیش شهدادفن کنید. والسلام


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده