وصيت نامه
وازپدرومادرم وخواهران وبرادرانم مى خواهم كه بعدازمن راه مراوراه تمامى شهداراكه راه انبياءوامام مى باشدادامه دهيدوبه اين كارروح مراوتمامى شهداءراشادكنيد...
نويد شاهد كردستان:

اولينروز طراوات بهاری سال 1345 ، روستای احمد آباد پنجه شاهد شکفتن گلی خوشبو از خانواده ای منقش به نقوش دلربای امامت و ولایت بود.علی نام احمد را بر گوش نوزاد دلربایش خواند تا با یاد و نام پیام آور رحمت و برکت فرزندش مبارک گردد

قسمتى ازوصيت نامه شهيداحمدمفاخرى

اميدوارم خداوندمتعال مراببخشدوگناهان مرابيامرزدوازاينكه مى توانم درراه خداوندكشته شوم خيلى خوشحالم وازپدرومادرم وخواهران وبرادرانم مى خواهم كه بعدازمن راه مراوراه تمامى شهداراكه راه انبياءوامام مى باشدادامه دهيدوبه اين كارروح مراوتمامى شهداءراشادكنيداميدوارم كه بيشتربه مساجدبرويدودرراه خداكاركنيددعابراى پيروزى رزمندگان اسلام يادتان نروددرضمن بعضى ازچيزهايى راهم كه داريم اگرخودتان احتياجى به آنهانداريدبه مستضعفان ومستمندان بدهيدوسعى كنيدكه به همه آنهاكمك كنيدتاروح من شادشود.

ازطرف شهيداحمدمفاخرى


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده