خاطرات
پسرم که اشک مرا دید، رویم را بوسید. و گفت پدر جان مگر همیشه نگفته ای مرد باش. خدارا شکر زیر سایۀ شما مردی شده ام. ...
نويد شاهد كردستان:

شهيد معظم صابر خاني

فرزند عارف ولادت ۳ ̷ ۶ ̷ ۱۳۴۷ محل ولادت روستای تخته

شغل پاسدار وظیفه تاریخ شهادت ۲۵ ̷ ۷ ̷ ۱۳۶۶

محل شهادت منطقه بانه

نحوۀ شهادت بی احتیاطی نیرو های خودی

محل دفن روستای تخته سنندج

صابر خانی در روستای تخته سنندج به دنیا آمد. پدر و مادرش عارف و مستوره از طریق کشاورزی و باغداری زندگی خود را اداره می کردند. فقراقتصادی خانواده موجب شد که از نعمت یادگیری سواد بی بهره بماند و تن کوچک خود را به کار پرمشقت روستا بسپارد. با رسیدن به سن خدمت سربازی خود را معرفی و به عنوان پاسدار وظیفه در چندین عملیات پاکسازی منطقه از لوث وجود ضدانقلاب شرکت نمود و سرانجام مهرماه ۱۳۶۶ به شهادت رسید.

مرد باش

حدودا سال ۱۳۶۵ بود که پسرم به خدمت رفت. من خیلی می ترسیدم بلایی سرش بیاید. منطقه ما و اکثر روستاهای کردستان دراشغال ضدانقلاب بود ومرتب تردد می کردند. صابرتصمیم خودش را گرفته بود. روزاعزام من اشکم سرازیر شد.

کسانی که فرزند دارند حال آن لحظه من را درک می کنند. ضدانقلابیون خیلی بی رحم بودند. من هم از همین نگران بود. پسرم که اشک مرا دید، رویم را بوسید و گفت پدر جان! مگر همیشه نگفته ای مرد باش. خدا را شکر زیر سایه شما مردی شده ام. تمام این جوانها پدر و مادر دارند. مملکت به وجود ما احتیاج دارد. ما باید امنیت و آسایش را برقرار کنیم. پسرم صایر رفت و بعد از ماه ها خدمت به شهادت رسید.

خاطرات آقای عارف خانی، پدر شهید


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده