خوش اخلاق و خوش برخورد، اهل نماز وروزه ، با گذشت و بایمان و وفادار بود و با دوستان اهل معاشرت و با دشمنان مدارا می نمود و احترام به پدر ومادرش را به جای می آورد. دلش می خواست در میدان نبرد جان و خون خود را نثار هم میهنان و وطنش کند تا مایه آزادی تمامی مردم جهان و رهائی از بند استعمار و نابودی امپریالیسم جهانخوار باشد .
نويد شاهد كردستان:

نام شهید: حاجی  نام خانوادگی: پالیزی   نام پدر: عیسی محل تولد: سنندج   تاریخ تولد:15/4/1335 تاریخ شهادت:21/8/1361   محل شهادت:سوسنگرد      
  

پانزدهم تیرماه سال یکهزاروسیصد وسی وپنج در خانواده ای متدین و معتقد در شهر سنندج کودکی دیده به جهان گشود، که پدر ومادرش می را حاجی نام نهادند و بعد از سپری نمودن دوران کودکی وارد مدرسه نصرالهی و مقطع راهنمائی را در مدرسه امام محمد غزالی با موفقیت به اتمام رسانید و بعد از آن دیگر به تحصیل ادامه نداد و در استانداری سنندج مشغول خدمت شد و بنا به علاقه ای که به نظم و انضباط و امنیت داشت از سال 1355 به استخدام ژاندارمری درآمد وجهت ادامه خدمت به ژاندارمری رشت اعزام شد سپس به ارومیه منتقل شد و بعد از پیروزی انقلاب به شیراز و سپس به سوسنگرد منتقل گردیدو در همین شهر مشغول خدمت بود تا اینکه در مورخه 21/8/61 در گردان 907 جبهه موسیان به علت درگیری با ارتش بعثی عراق به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

خصوصیات اخلاقی شهید:

     خوش اخلاق و خوش برخورد، اهل نماز وروزه ، با گذشت و بایمان و وفادار بود و با دوستان اهل معاشرت و با دشمنان مدارا می نمود و احترام به پدر ومادرش را به جای می آورد. دلش می خواست در میدان نبرد جان و خون خود را نثار هم میهنان و وطنش کند تا مایه آزادی تمامی مردم جهان و رهائی از بند استعمار و نابودی امپریالیسم جهانخوار باشد .


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده