نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فريب نخورید؛ دشمنان مكار است

فريب نخورید؛ دشمنان مكار است

از عموم ملت بزرگ و شهيد پرور ايران ميخواهم كه امام را دعا كنند و امام را تنها نگذارند و فريب اين عوام فريبان جنايتكار را نخورند كه بس مكارند و آدمكش .
هشدار درباره بى تفاوتى و دنیا طلبی دوستان/ مسئله ما شرف است

هشدار درباره بى تفاوتى و دنیا طلبی دوستان/ مسئله ما شرف است

اكنون كه دارم اين وصيتنامه را مى نويسم در روز بارانى كه روز دوشنبه 19/12/64ساعت سه و نيم كه صداى گلوله هاى توپخانه و خمپاره لشكر كفر همه جا را فرا گرفته است برادرانم را مى بينم كه تكبير گويان در انفجار توپها شهيد مى شوند.
فرازی از وصیت نامه سرباز رشیداسلام مراد کرمی

فرازی از وصیت نامه سرباز رشیداسلام مراد کرمی

از برادران عزيزم تقاضا مى كنم كه پاسدار خانواده هاى شهدا باشند و اين را بدانند كه تنها راه رسيدن به خدا اين است كه انسان هدفش در زندگى در درجه اول خدا و قرآن باشد و سلام مرا به امام عزيز برسانيد...
فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید حاج هوشنگ ورمقانی

فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید حاج هوشنگ ورمقانی

من راهى را كه ميروم با آگاهى انتخاب كردم اگر خداوند بخواهد من به آرزوى خودم كه خيلى برايم با ارزش است همان شهادت است رسيدم ناراحت نباشيد ...
فرازی از وصیت نامه بسیجی شهید عبدالله زارعی

فرازی از وصیت نامه بسیجی شهید عبدالله زارعی

برادر من به عنوان يك سرباز سرافراز اسلام در جبهه جنگ عليه باطل آگاهانه راه شهادت را برگزيده ام و من در اين راه قدم بر مى دارم تا رضايت خدايم جلب نمايم ...
فرازی از وصیت نامه  پاسدار شهید اسماعیل احمدی

فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید اسماعیل احمدی

من بنابه وظیفه شرعی خودلباس پاسداری رابرتن کرده تابتوانم ارزش انسان بودن خودراثابت کنم وازانقلاب مستضعفین که خونبهای هزاران شهیدومعلول ومجروح است دفاع کنم ...
آخرین اخبار
پربازدید ها