نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرازی از وصیت نامه پرنغز امدادگر شهید محمد قاسم عبدالملکی

فرازی از وصیت نامه پرنغز امدادگر شهید محمد قاسم عبدالملکی

وازفرزندان وخانواده ام مى خواهم كه به پيام و دستورهاى رهبر عزيزمان به طور خوب گوش فرا دهند و آن فرموده ها را پيشواى خود سازند تا هميشه در كارهايشان موفق باشند...
التماس دعای شهید از خانواده

التماس دعای شهید از خانواده

موقع نماز برایم دعاکنید که بتوانم راه امام را ادامه دهم.
فرازی گهرباز از وصیت نامه سرباز وظیفه شهید محمد محمدی

فرازی گهرباز از وصیت نامه سرباز وظیفه شهید محمد محمدی

توصيه مى‌كنم به شما خواهرانم و برادرم و مادر گرامى ام كه درعزاى من براى من گريه مكنيد مگر به ياد سرور آزادگان امام حسن (ع ) و شهداى چون شهيد مظلوم دكتر بهشتى و رجاى و باهنر و شهيدان محراب چون ايت الله مدنى و دستغيب و صدوقى عزيز...
فرازی گهربار ازپاسدار وظیفه شهید سعدان رضاییان

فرازی گهربار ازپاسدار وظیفه شهید سعدان رضاییان

برادران گراميم هميشه مرد است كه پاسدار حرمت و آبروى ملت و خانواده خويش است هرگز تسليم ظلم و تجاوز نشويد...
پنج پیام از دانش آموز شهید دیواندره ای؛ عبدالناصر رشیدیان

پنج پیام از دانش آموز شهید دیواندره ای؛ عبدالناصر رشیدیان

به كليه همكلاسان ودانش آموزان توصيه مى كنم مدرسه .سنگرانقلاب است .شرق و غرب ازآن مى ترسند آنرا حفظ كنيد تابيگانگان وبيگانه پرستان به خاك ميهن تعرض وتجاوزنكنند...
فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید محمود پیشکاری

فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید محمود پیشکاری

هرگز از اسلام دست نکشند و همیشه ترس از خدا و اسلام در دل داشته باشند چون به جز اسلام هیچ مکتبی وجود ندارد و هیچ گروه و ارگانی غیر از اسلام به داد بشر نمی رسد...