نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مرد مسجد و جهاد بود

مرد مسجد و جهاد بود

با نگاهی به زندگی و خاطرات شهید "رحمان فرجی" که برگرفته از کتاب حدیث جهاد و ایثار است می خوانیم: او در تامین معاش خانواده کمک خرج پدر بود. برای اطاعت از امر مقتدایش امام(ره) به جهادکشاورزی پیوست و از تهدید ضدانقلاب هراسی به دل راه نمی داد. او مرد مسجد و جهاد بود. زندگی این جهادگر شهید را درنوید شاهد کردستان دنبال کنید.
جانبازی که بی قرار شهادت بود

جانبازی که بی قرار شهادت بود

بانگاهی به زندگی جانبازشهید" عبدالقادر رستمی" می خوانیم: عبدالقادر از همان دوران کودکی از هوش واستعداد زیادی برخوردار بود. براثر حوادث ناشی از جنگ تحمیلی به مقام جانبازی نایل می شود. زندگی این جانبازشهید را در نوید شاهد کردستان دنبال کنید.
قهرمان، قهرمان واقعی مبارزه با ضد انقلاب شد

قهرمان، قهرمان واقعی مبارزه با ضد انقلاب شد

" شهید قهرمان محمودی "در تمام کارهایش رضایت خدا را مدنظر داشت.او به عنوان پاسدار وظیفه برای پاسداری از میهن اسلامی در برابر عناصر خود فروخته خون پاکش را تقدیم انقلاب کرد. ادامه مطلب را در نوید شاهد کردستان دنبال کنید.
از تهدیدها فرصت ساخت

از تهدیدها فرصت ساخت

با نگاهی به زندگی" شهید صدیق ربوشه" می خوانیم: او در زمان تسلط گروهک های ضد انقلاب بر کردستان بصورت مخفیانه و علنی بر علیه آنان تبلیغات می کرد و در رسوا نمودن آنان از هیچ تلاشی دریغ نداشت، او مردی بود که تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
یاور دلسوز رزمندگان

یاور دلسوز رزمندگان

در زندگی نامه شهید "حسن محمدزاده" می خوانیم: با شرایط سخت توانست تاپایان مقطع راهنمایی درس بخواند و در کنار تحصیل به امرار معاش خانواده کمک کند.او در بهداری مریوان منشاء خدمات ارزنده ای برای رزمندگان دفاع مقدس شد.ادامه زندگی این شهید گرانقدر را درسایت نوید شاهد کردستان دنبال کنید.
پدری که مظلومانه شهید شد

پدری که مظلومانه شهید شد

محمد پدر هفت فرزند بود،از همان کودکی مقاوم و دلیر به نظر می رسید اما جنگنده های بعثی او را شهید کرده و فرزندانش را یتیم کردند.