«بررسی تاثیر مشاوره بر روی دانش‌آموزان شاهد از دیدگاه دانش‌آموزان دختر (18-16 سال) تهران»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تاثیر مشاوره بر روی دانش‌آموزان شاهد از دیدگاه دانش‌آموزان دختر» تالیف شده است تا مشکلات دانش‌آموزان خانواده‌های شاهد را بررسی کند.
«بررسی فقدان پدر بر ویژگی‌های شخصیتی فرزندان در خانواده‌های شاهد و عادی فاقد پدر و خانواده‌های واجد پدر»

«بررسی فقدان پدر بر ویژگی‌های شخصیتی فرزندان در خانواده‌های شاهد و عادی فاقد پدر و خانواده‌های واجد پدر»

پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی فقدان پدر بر ویژگی‌های شخصیتی فرزندان، توسط «صغری براتی» تالیف شده که آثار نبود پدر در خانواده را از همه جهات واکاوی کرده است.
«حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)»

«حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)» تالیف شده است که به بررسی آثار حضرت امام خمینی (ره) در موضوع «جنگ و صلح» می‌پردازد.
«بررسی اضطراب، افسردگی، خودپنداره فرزندان نوجوان شاهد»

«بررسی اضطراب، افسردگی، خودپنداره فرزندان نوجوان شاهد»

باتوجه به افزایش مشکلات روانی- عاطفی افراد جامعه، ضرورت انجام تحقیقی برای بررسی اضطراب، افسردگی و خودپنداره در فرزندان نوجوان شاهد به نظر می‌رسید که توسط «سمیه یاری و صدیقه عبدی» انجام شده است.
پایان نامه ای با موضوع: «نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان شاهد»

پایان نامه ای با موضوع: «نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان شاهد»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان شاهد» انجام شده است که انواع فعالیت‌های تفریحی را با انواع متغیرها بررسی کرده است.
پایان‌نامه «بررسی عملکرد بنیاد شهید در اداره امور آموزش و پرورش فرزندان شاهد»

پایان‌نامه «بررسی عملکرد بنیاد شهید در اداره امور آموزش و پرورش فرزندان شاهد»

پایان‌نامه‌ای باعنوان «بررسی عملکرد بنیاد شهید در اداره امور آموزش و پرورش فرزندان شاهد» توسط «محمدرضا براتی»، برای ارزیابی عملکرد بنیاد شهید در مدارس شاهد تهیه و تنظیم شده است.
۵
آرشیو