سربازان ، سر در راه انقلاب دادند

سربازان ، سر در راه انقلاب دادند

با تاملی ببه زندگی نامه" شهید عباس خوش" می خوانیم: به دلیل ظلم وستم رزیم منحوس پهلوی ونبود امکانات از تحصیل علم بازماند و برای کمک به معاش خانواده به کار دامداری پرداخت.درمنطقه عملیاتی جنوب حین انجام وظیفه به شهادت رسید. ادامه را در نویدشاهد کردستان پیگیری فرمائید.
خون پاکش برضعف ضدانقلاب گواهی داد

خون پاکش برضعف ضدانقلاب گواهی داد

در زندگی نامه" شهید محمدامین بادپا" می خوانیم: او همانند سایر هم سن وسالانش به دلیل ظلم وستم رژیم ستمشاهی و نبود امکانات آموزشی از کسب علم ودانش محروم شد. گرچه او به کار سخت وطاقت فرسای کشاورزی روی آورد اما شهادت سرنوشت شیرینی بود که برایش رقم خورد. داستان زندگی این شهید گرانقدر را در نوید شاهد کردستان بخوانید.
پیشمرگان مسلمان عامل ضعف ضدانقلابند

پیشمرگان مسلمان عامل ضعف ضدانقلابند

در زندگی نامه"شهید عثمان خدمه منوچهری" می خوانیم: وی چنان پایبند اصول اخلاقی واسلامی بود که برای پاکسازی منطقه از لوث ضدانقلاب به سازمان پیشمرگان مسلمان پیوست.
جهادگری که جاودانه تاریخ شد

جهادگری که جاودانه تاریخ شد

با نگاهی به زندگی جهادگر"شهید حاج کریم ابراهیمی" برگرفته از کتاب حدیث جهاد وایثارمی خوانیم: حاج کریم عاشق امام (ره) و بود و با وجود تهدیدهای ضدانقلاب بر دفاع از آرمانهای حضرت امام(ره) ودستاوردهای انقلاب اسلامی ثابت قدم بود. به سبب طاعت وعبادت های شبانه و مبارزه با مفسدان و ضدانقلابیون از محبوبیت خاصی نزد مردم برخورداد بود. ادامه مطالب مربوط به شهید را از سایت نوید شاهد کردستان دنبال کنید.
جهادگران خادمین واقعی انقلاب وملت

جهادگران خادمین واقعی انقلاب وملت

با نگاهی به زندگی نامه جهادگر"شهید مهدی بسطامی" برگرفته از کتاب حدیث جهاد وایثار می خوانیم: دوشادوش هموطنان انقلابی خودبه مبارزات علیه رژیم مفسدستمشاهی پرداخت.درسنگرجهادسازندگی منشا خیر وخدمت برای مردم منطقه بود.درجبهه حق علیه باطل با متجاوزان بعثی به نبرد پرداخت. ادامه مطالب شهید را در سایت نوید شاهد کردستان دنبال کنید.
ضد انقلاب ها عبدالله را شهید کردند

ضد انقلاب ها عبدالله را شهید کردند

" شهید عبدالله رستمی" مثل دیگر اهالی روستا به دلیل ظلم وستم رژیم ستمشاهی از تحصیل سواد محروم ماند. او فردی متدین وامانت دار بود و بر اثر انفجار مین توسط ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نایل شد.
۱۰
آرشیو