تاملی بر زندگی پاسدار شهید سعید حسینی

تاملی بر زندگی پاسدار شهید سعید حسینی

در یک اقدام تروریستی توسط ضد انقلاب در منزل مسکونی خود در روستا دستگیر و پس از تحمل شکنجه های شدید جسمی و روحی تیر باران شد.
نگاهی کوتاه بر زندگینامه بسیجی شهید فتح الله رحیمی

نگاهی کوتاه بر زندگینامه بسیجی شهید فتح الله رحیمی

پانزده ساله بود که برای مقابله با ضدانقلاب و برقراری امنیت در منطقه خود، به بسیج سپاه پاسداران پیوست و مسلح گردید...
تاملی کوتاه بر زندگی پاسدار وظیفه شهید محمود فتحی

تاملی کوتاه بر زندگی پاسدار وظیفه شهید محمود فتحی

با رسیدن به سن انجام خدمت نظام، در شرایطی که در اکثر نقاط کردستان و به ویژه روستا ها آتش جنگ و در گیری توسط ضدانقلاب شعله ور شده بود، خود را معرفی و به عنوان پاسدار وظیفه به خدمت پرداخت...
شمه ای از زندگی پیشمرگ مسلمان کرد شهید ناصر ادوایی

شمه ای از زندگی پیشمرگ مسلمان کرد شهید ناصر ادوایی

تا برای پیروزی اسلام و حفظ تمامیت ارضی میهن اسلامی عزیزمان درتاریخ 30/3/1363 باعضویت بسیجی به صف پولادین پیشمرگان مسلمان کرد بپیونند...
گذری کوتاه بر زندگی پاسدار وظیفه شهید سیف الله دهقانی

گذری کوتاه بر زندگی پاسدار وظیفه شهید سیف الله دهقانی

در شرایطی که در اکثر نقاط کردستان آتش جنگ و فتنۀ ضدانقلاب برپا بود، با آگاهی و عزمی راسخ خود را معرفی و به عنوان پاسدار وظیفه مشغول خدمت شد...
مختصری از زندگی پاسدار شهید سیدجمیل اسدی

مختصری از زندگی پاسدار شهید سیدجمیل اسدی

با رسیدن به سن خدمت نظام، خود را معرفی و به عنوان پاسدار وظیفه به خدمت مشغول شد...
۱۰
آرشیو